ติดต่อสอบถาม

ข้อกฎหมายและข้อมูลในแบบฟอร์มรายงาน ติดต่อ สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 
  • ส่วนมลพิษอากาศ โทร. 02 202 4164 , และท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา (คุณวรลักษณ์ จันทร์ศรีบุตร) ได้ที่ 02-2024164 หรือ 06-3171-6736
  • ส่วนมลพิษน้ำ โทร. 02 202 4142
  • กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน  โทร. 02 202 3961
     

 

เนื่องด้วยระบบโทรศัพท์ของกรมโรงงานอยู่ระหว่างการปรับปรุง ให้ติดต่อ นายอนุพงษ์ สุขมูล โทร. 08-6844-9897

 

หมายเหตุ

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ให้เก็บภาพหน้าจอ (Screen Capture) พร้อมคำอธิบายถึงปัญหาที่พบ ส่งมาที่ eis@diw.mail.go.th