ขั้นตอนการทำรายงานขั้นตอนที่ 1
ตรวจสอบคุณสมบัติ > click
นำส่งแบบรายงานใดบ้าง


ขั้นตอนที่ 2
เข้าสู่ระบบ > click
กรอกรหัสประจำตัวผู้ใช้ และ รหัสผ่าน 

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูล และ นำส่งรายงาน >
กรอกข้อมูลแบบรายงาน รว. 1, รว.2 , รว.3 และ รว. 3/1 ตามรอบการส่งรายงาน ตรวจสอบสรุปแบบรายงาน และ นำส่งรายงาน

ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบผล >
สรุปผลการพิจารณาแบบรายงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยการกดที่เมนู "สถานะการรายงาน"
สามารถตรวจสอบได้หลังจากได้รับอีเมล์แจ้งผลการพิจารณาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม